Zonnige terrassen van april tot oktober

In het kader van de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar domein en bruisend centrum heeft het gemeentebestuur, naast de aanleg van een nieuw gemeenteplein, er ook voor gekozen om het voetpad vanaf de hoek met de F. Sohiestraat tot J. Denayerstraat breder te maken zodat horecazaken er een terras kunnen neerpoten.

Vele horecazaken vinden de mogelijkheid om een terras te zetten essentieel om zich ergens te vestigen en voor sommige klanten is een horecazaak zonder een zonnig terras als een café zonder bier. Met het verbreden van het voetpad komen we tegemoet aan die vraag en maken we de plaatsing van terrassen mogelijk.

In samenspraak met de betrokken horecazaken zullen vanaf begin april tot eind oktober de parkeerplaatsen aan het voetpad opgeheven worden om toch nog voldoende doorgang mogelijk te maken voor voetgangers en mindervaliden. Er zal gedurende die periode dus niet mogen worden geparkeerd op de parkeerplaatsen aan het voetpad tussen de F. Sohiestraat en de J. Denayerstraat.

Van begin november tot eind maart worden de parkeerplaatsen opengesteld en mag er gedurende die periode wel worden geparkeerd.