Drie concrete voorstellen voor een nog beter Hoeilaart

1) Méér Horeca, toerisme en beleving

horeca

Het centrum van Hoeilaart is opgewaardeerd met het nieuwe gemeenteplein. Er is nu beleving dankzij de mogelijkheid voor horecazaken om een terras te zetten. Nog niet zo heel lang geleden brandde ’s avonds enkel het lichtje van de geldautomaat en dat is nu gelukkig verleden tijd.

Maar het werk is nog niet af! Een aantal extra horecazaken rond het gemeenteplein zijn zeker welkom. Ik zal er persoonlijk verder aan werken en ondernemers overtuigen om een horecazaak te starten in het centrum.

Méér horeca gekoppeld aan een groter toeristisch aanbod zal er voor zorgen dat er zich ook andere handelszaken zullen vestigen in Hoeilaart.

2) Nieuw jeugdcentrum

jeugdcentrum

Jeugdhuizen hebben het moeilijk in Vlaanderen en ook Jeugdhuis Phobos ontsnapt hier jammer genoeg niet aan. Ondanks een gemotiveerd en hard werkend bestuur blijft het moeilijk om jongeren te overtuigen om af te zakken naar het centrum en het jeugdhuis te bezoeken. Hier zijn meerdere oorzaken voor, maar we moeten vooral naar de toekomst kijken.

De komst van een nieuw jeugdcentrum biedt kansen voor een doorstart van het jeugdhuis en de mogelijkheid voor jongeren om uit te gaan in eigen gemeente. Ik ga met gemotiveerde jongeren aan tafel zitten om er een laagdrempelige plek van te maken met ruimte voor fuiven, concerten, workshops en andere pop-up initiatieven op maat van Hoeilaart.

3) Oprichting Dierenwelzijnsteam

dierenwelzijnteam

Veel te vaak worden we in Hoeilaart geconfronteerd met gewonde (water)vogels en wilde dieren. Ook lopen er regelmatig huisdieren weg en is er, jammer genoeg, af en toe sprake van dierenverwaarlozing.

In eerste instantie zal ik een whatsapp-groep oprichten tussen vrijwilligers, de Schepen van Dierenwelzijn en een politie-inspecteur, zodat informatie over gewonde en verwaarloosde dieren sneller gemeld kan worden er er vervolgens adequaat kan opgetreden worden. Ook kan het dierenwelzijnsteam instaan voor de verpreiding van informatie over vermiste huisdieren.

Ik zorg dat het nodige budget vrijgemaakt wordt voor de oprichting van een dierenwelzijnsteam. Zo wordt er sneller actie ondernomen en efficiënter voor opvang van gewonde of verwaarloosde dieren gezorgd.

Schepen Joris PijpenJoris Pijpen

  • Schepen en zelfstandige
  • 35 jaar
  • Lijstduwer

    Graag opnieuw
    uw schepen.