Gemeentebestuur blijft Sexy Summertime Festival ondersteunen!

Sexy Summertime is een gratis festival dat ondertussen aan zijn zesde editie toe is. Het is het geesteskind van jeugdhuis Phobos waarbij het jeugdhuis o.a. lokaal talent een podium aanbiedt. Het festival wordt jaarlijks van een strand en zwembad voorzien en maakt sinds vorig jaar deel uit van ‘Hoeilaart Zomert’. Dit jaar nam Jeugdhuis Phobos echter de beslissing om het festival niet langer te organiseren, maar wel een nieuw festival te starten. Het nieuwe concept ‘Hangout’ ging door op 27 juni in het speeltuintje aan JC De Koldam.

Sexy Summertime Festival blijft gelukkig voorbestaan dankzij de jeugdafdeling van het Davidsfonds, verschillende sponsors, vrijwilligers en het gemeentebestuur dat voor financiële en logistieke ondersteuning zorgt.

Neem zeker eens een kijkje op de facebookpagina van Sexy Summertime en zak op 8 augustus massaal af naar het GC Felix Sohie om te genieten van lekkere cocktails, een zwoele sfeer en toffe muziek. De toegang is gratis! Ik heb alvast een sms gestuurd naar Armand Pien met de vraag om voor stralend weer te zorgen. Duimen maar!

Als schepen van Jeugd vind ik het een voorrecht om te mogen ervaren hoe actief onze Hoeilaartste jongeren zijn en hun schouders zetten onder bestaande en nieuwe projecten. Ik wil de Hoeilaartse jeugd dan ook langs deze weg ontzettend bedanken en wens ze een prachtige zomervakantie toe!

Hoeilaart betreurt het vergassen van zomerganzen

In de periode van 15 juni tot 15 juli verliezen ganzen hun slagpennen, waardoor ze tijdelijk niet kunnen vliegen. Ze troepen dan samen op grote wateren. Tijdens deze perioden worden er door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gecoördineerde afvangsten georganiseerd van zomerganzen omdat ze voor overlast zorgen. De dieren worden bij elkaar gedreven, gevangen en vervolgens met kooldioxide (CO2) vergast. Hoeilaarts schepen voor dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld) erkent het probleem, maar pleit tegelijk voor meer structurele en diervriendelijke alternatieven.

GANZENOVERLAST

‘Zomerganzen’ zijn ganzen die na de winter niet wegtrekken, maar hier in de zomer blijven om in het wild te broeden. Voorbeelden zijn de Canadese gans en de nijlgans, en hun aantal is de voorbije 20 jaar enorm toegenomen. Dat leidt op bepaalde plekken tot economische en ecologische schade.

De wilde ganzen grazen aan landbouwgewassen, of brengen schade toe aan teelten door vertrappeling of vervuiling met uitwerpselen. Daarnaast ondervinden parken en recreatiedomeinen grote hinder door vervuiling van het (zwem)water en de ligweiden. “Ze staan ook bekend om hun agressief gedrag en het wegjagen van inheemse diersoorten. Dat er dus iets moet gedaan worden aan deze problematiek staat als een paal boven water”, aldus schepen voor dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld) uit Hoeilaart.

VERGASSEN

Op 6 juli vonden afvangsten plaats in Overijse, Hoeilaart en Tervuren. De ganzen worden er bij elkaar gedreven en gevangen. Vervolgens worden ze levend naar een euthanaseerlocatie getransporteerd waar ze met behulp van CO2 vergast worden. De kosten voor de gezamenlijke afvangst en vergassing worden geraamd op 4.500 euro.

Schepen Pijpen vindt deze aanpak van het Agentschap Natuur en Bos allesbehalve diervriendelijk omdat de lijdensweg, voordat de ganzen daadwerkelijk sterven, te lang is: “Niet alleen de vergassing zelf is pijnlijk voor de ganzen, maar ook de paniek onder de vogels tijdens het transport zorgt voor veel stress. Er zijn ongetwijfeld diervriendelijke alternatieven.”

DIERVRIENDELIJKE ALTERNATIEVEN

“We moeten durven erkennen dat de manier waarop onze natuurgebieden in het verleden aangelegd en beheerd werden, ze tot aantrekkelijke broedgebieden maken” vindt de Hoeilaartse schepen. Wat betreft vijvers in gemeentelijke parken en het Zoniënwoud, moeten de mensen duidelijk gemaakt worden dat het voederen van de ganzen voor overlast zorgt. “In sommige gemeenten pleit men voor GAS-boetes, maar zo ver wil ik nog niet gaan.” Doding van dieren biedt zelden een structurele oplossing, vindt hij. Het doden zal continue moeten plaatsvinden om schade gedeeltelijk te kunnen verminderen. De leeggevallen plekken zullen snel weer opgevuld worden door jonge dieren.

Er zijn volgens Pijpen voldoende alternatieven die onderzocht moeten worden, zoals verjaagsystemen en het aanpassen van de omgeving om ganzen diervriendelijker te bestrijden. “Zo worden in de omgeving van de Canadese hoofdstad Ottowa drones ingezet om ganzen en meeuwen te verjagen. In Nederland werden de Robirds ontwikkelt, nep-roofvogels die gebruikt worden om overlast door ganzen te voorkomen. Men kan ook rasters of doornachtige struiken plaatsen tussen natuur- en agrarische gebieden. Dan zijn ze minder geschikt om kuikens groot te brengen. Een andere bewezen effectieve maatregel is nestbeheer. Door het schudden of doorprikken van eieren in een vroeg stadium komt het kuiken niet tot ontwikkeling.”

Om de ganzenoverlast tegen te gaan heeft schepen Joris Pijpen de expliciete vraag aan het Agentschap Natuur en Bos gesteld om meer structurele oplossingen aan te reiken dan het doden van gezonde dieren. Als enige schepen van dierenwelzijn in de druivenstreek neemt hij het voortouw en roept hij de gemeentebesturen van Overijse en Tervuren op om hetzelfde te doen. “Ook GAIA en de provincie Vlaams-Brabant kunnen een rol spelen in het aanreiken van alternatieven”, besluit hij.

De dienstverlening van de 21ste eeuw!

In Hoeilaart zullen inwoners ook officiële documenten via internet kunnen verkrijgen. Denk aan de diverse documenten bij de Dienst Burgerzaken. “Met zo’n digitale overheid kunnen we het leven van burgers en bedrijven makkelijker maken” vertellen schepen Joris Pijpen en gemeenteraadslid Roby Guns, het digitale duo van Open Vld.

Technologie verandert de wereld met nieuwe mogelijkheden en de gemeentelijke dienstverlening evolueert mee. Niet alleen informatie vanuit de gemeente, maar ook aanvragen van vergunningen en andere documenten zullen op digitale wijze kunnen worden ingediend en afgehandeld. “Door de dienstverlening te digitaliseren geven we burgers een vorm van comfort waardoor ze meer tijd over hebben om leuke en andere nuttige dingen te doen.” zegt schepen Pijpen. Uiteraard kan de burger blijven rekenen op de goede service van ons gemeentelijk personeel aan het loket.

Efficiënter en eenvoudiger

Sinds mei 2015 kan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in Hoeilaart volledig digitaal afgehandeld worden. Hierdoor besparen we papier en logistiek bij mensen die willen bouwen. Joris Pijpen, schepen van administratieve vereenvoudiging: “Het gemeentebestuur kan een betere service leveren tegen een lagere kostprijs voor de gemeente én de aanvrager.”

Gemeenteraadslid Roby Guns vertelt: ‘Zo hoeft een inwoner in principe de deur niet meer uit. Heel wat zal via uw computer verlopen, op een veilige manier. We kijken er strikt op toe dat de privacy van burgers word gegarandeerd. Het vertrektpunt daarvoor is de privacywetgeving.”

Een app voor Hoeilaart

Na de nieuwe gemeentelijk website, staat er ook een app voor uw smartphone in de steigers. Er komt o.a. een foto-fix functie in de toekomstige Hoeilaart app. Zo’n app is al succesvol gebleken in het buitenland. Roby Guns vertelt enthousiast: “We zijn daar als liberalen enorm trots op. Daarmee kunnen inwoners engagement opnemen voor hun buurt en op een vlotte manier problemen melden. Denk aan zwerfafval, een kapot voet- of fietspad, problemen met het groenonderhoud.”

Treinongeval in Groenendaal

Gisteren werd ik als dienstdoend burgemeester op de hoogte gesteld van een ongeval in het treinstation Groenendaal. Eenmaal daar werd me verteld dat twee jonge meisjes zich op het spoor bevonden. Een meisje van 13 jaar werd aangereden door een trein en overleefde de klap niet. De hulpdiensten waren reeds ter plaatse en ontfermde zich over de vriendin van het slachtoffer. Mijn gedachten gaan uit naar de treinbestuurder en de familieleden en kennissen van het slachtoffer…

Nieuwe aanplakzuilen in Hoeilaart

Op advies van de jeugdraad is er bij de jeugdlokalen Joengele en bij het voetbalveldje op Mariën een nieuwe aanplakzuil geplaatst. Hier kunnen onze verenigingen affiches aanplakken om hun activiteiten aan te kondigen.
Alleen op de aanplakzuilen mag je zonder toelating van de burgemeester aanplakken, maar je moet je wel aan een aantal voorwaarden houden.

Zo mag er op de aanplakzuilen enkel Nederlandstalige publiciteit gemaakt worden voor activiteiten van een vereniging. Commerciële of privéactiviteiten en partijpolitieke boodschappen kunnen niet. De affiche mag niet groter zijn dan 80 x 60 cm en per zuil mag je maximaal twee affiches van dezelfde activiteit plakken. Je mag geen andere affiches overplakken, verwijderen of bevuilen. Het aanplakken mag maximaal vier weken voor de aangekondigde activiteit gebeuren.

Daarnaast werden, eveneens op advies van de jeugdraad, een aantal zuilen verwijderd die weinig gebruikt werden of moeilijk zichtbaar waren. Via jeugd.hoeilaart.be kan je te weten komen waar er een aanplakzuil staat.