Starterspremie wordt vervroegd uitbetaald

In Hoeilaart kunnen starters een beroep doen op een premie om hun slaagkansen te vergroten. De voorbije periode hebben hier al een aantal handelaars en horecazaken gebruik van gemaakt..

Ingevolge de werken aan het gemeenteplein heeft de moeilijkere bereikbaarheid vanzelfsprekend een impact op het zakencijfer, wat voor startende ondernemingen en horecazaken een extra zware dobber is. Daarom voorziet het gemeentebestuur nu de mogelijkheid tot een vervroegde betaling van die starterspremie.

Om deze moeilijke periode te overbruggen zal de betaling van de premie dus mogelijk zijn over een periode van 2 jaar in plaats van 3. Aan de betrokken handelszaken zal de keuze worden gelaten of zij een vervroegde uitbetaling wensen of niet.

Een aanpassing van het premiereglement wordt ondertussen klaargestoomd om nog meer kansen te bieden aan starters in onze gemeente. Wie meer info wenst over de starterspremie kan daarvoor terecht bij de dienst Lokale Economie van de gemeente of via www.hoeilaart.be/starterspremie.

Ook aan de anciens onder de handelaars wordt gedacht.
Door de werken aan het gemeenteplein dalen de omzetcijfers van onze handelaars drastisch. Daarom worden er op korte termijn acties uitgerold die als doel hebben om meer passage te creëren.

Zo wordt er binnenkort een Dag van de Markt georganiseerd, het langverwachte horecabeleidsplan zal worden uitgerold, en worden er pistes onderzocht om inwoners te sensibiliseren om te blijven winkelen in Hoeilaart. Ook de heropening van het gemeenteplein zal gepaard gaan met een evenement, wat de kans zal geven aan deelnemende handelaars en horeca om daar de vruchten van te plukken.

Oproep: inwoners kunnen onze handelaars en horeca helpen!
Ook de burgers kunnen de Hoeilaartse handelaars en Horeca helpen door met een beetje moed de werken in het centrum te trotseren en te kiezen voor de uitstekende service en kwaliteit van onze handelaars en horeca. Parkeermogelijkheden in de nabije omgeving zijn er alvast voldoende!Steun onze handelaars en horeca in deze moeilijke tijden en werken of geen werken…koop in Hoeilaart!

ik koop in hoeilaart

Panelen met toeristische troeven geplaatst

Het station van Groenendaal ziet er sinds vandaag een beetje aantrekkelijker uit. Voor de ramen en deuren van het gelijkvloers werden panelen geplaatst die de toeristische troeven van Hoeilaart en het Zoniënwoud in de verf zetten.

Na  de restauratie van Hotel Groenendaal en de voormalige dancing (die door een privéonderneming zijn gerealiseerd) en de graffitikunst op de spoorwegbrug wordt hiermee opnieuw een stapje gezet in de richting van de herwaardering die het gemeentebestuur voor deze site voor ogen heeft.

Begin 1992 werd het middelste gedeelte van het station door een brand zwaar beschadigd. Er zijn plannen om het stationsgebouw te restaureren en een nieuwe bestemming te geven, maar hiervoor is het wachten op o.a. de broodnodige subsidies van de Vlaamse Overheid.

De panelen op het stationsgebouw kwamen tot stand in samenwerking met de dienst Toerisme van de provincie Vlaams-Brabant.

panelen groenendaal panelen groenendaal

Geen hondenbelasting meer in Hoeilaart!

img_2880Na het afschaffen van de milieubelasting heeft het gemeentebestuur er voor gekozen om ook de hondenbelasting in te trekken. Vandaag ben je als eigenaar verplicht om 25 euro per hond te betalen.
Gezinnen met een hond zullen vanaf 2017 dus 75 euro (50 euro milieubelasting + 25 euro hondenbelasting) minder belastingen betalen in onze gemeente.

De hondenbelasting brengt in Hoeilaart jaarlijks zo’n 14.000 à 16.000 euro op. Momenteel betaal je de hondenbelasting enkel nog in Hoeilaart, Grimbergen en Overijse. Ook Grimbergen heeft besloten om hondenliefhebbers niet langer te belasten.

Het gemeentebestuur schaft deze onredelijke belasting en de bijbehorende tijdrovende, administratieve rompslomp af. Hoeilaart stopt echter niet met investeren in een diervriendelijk imago. Zo zullen de verdelers met poepzakjes en de daartoe bestemde vuilnisbakken blijven staan en installeren we in 2017 een losloopweide voor honden.

Schepen van Dierenwelzijn,
Joris Pijpen

Rundvlees uit eigen dorp!

Limousin HoeilaartVandaag lag er voor het eerst ‘Limousin’ rundvlees van eigen Hoeilaartse kweek in de toonbank van de slagerij van AD Delhaize. Het Limousin heeft een typerende bruine kleur met bleke kringen rond de ogen en de snuit. Het ras, dat oorspronkelijk uit het Zuidwesten van Frankrijk komt, is sinds 1994 terug te vinden op de boerderij van Charel en Hubert de Rijcke. De runderen worden er gevoederd met hooi, lijnzaadschilfers, gerst, tarwe en bieten. Nagenoeg alle voeding komt van de eigen boerderij. De dekstier heeft de toepasselijke naam Fluit (op zijn Hoeilaarts uitgesproken) gekregen.

Steven Benats van AD Delhaize besloot om bij Hubert De Rijcke, de boer van Hoeilaart, een volledige vaars aan te kopen en de stukken vlees te verkopen in zijn winkel. Een initiatief dat toe te juichen valt omdat we op die manier niet enkel duurzaam geproduceerd vlees kunnen eten, maar ook de lokale economie ten volle steunen! Graag meer van dat!

Ondergetekende kocht een stuk rosbief van 700 gram voor 18 euro en kan bevestigen dat het zeer lekker vlees is.

Volgende week zal er opnieuw Hoeilaarts rundvlees worden aangeboden in AD Delhaize. Ik ga dan wellicht opnieuw langs voor een stukje. Ondertussen kan je mij vinden bij slagerij Van Pee.

Limousin Delhaize

Inhuldiging van het speelterrein in het park

Het bestaande speelterrein, naast de kasteelhoeve, werd fors uitgebreid en is vandaag ingehuldigd door Schepen Eva De Bleeker en mezelf. De nieuwe speelruimte ligt dieper in het park om de kinderen zoveel mogelijk weg te houden van de drukke Willem Eggericksstraat voor en na de schooltijd. Die uitbreiding is er gekomen na een bevraging van de inwoners van het centrum. Er is gekozen voor duurzaam materiaal en over het ontwerp en inplanting advies gevraagd aan Agentschap Natuur en Bos en de Jeugdraad. De Provincie Vlaams Brabant heeft de plannen gezien en beloond met 10.000 euro subsidie.

Speeltuin park Hoeilaart

Speeltuin park Hoeilaart

 

 

Een groot graffitikunstwerk in de druivenstreek!

Vandaag wagraffiti overijses het zover en namen acht graffitikunstenaars de brug van de E411 over de Frans Verbeekstraat tussen Hoeilaart en Overijse onder handen tijdens een heuse graffiti jam. Samen creëerden ze een 250 m² groot kunstwerk. De jeugdraden van de drie gemeenten zorgden voor muziek en drank. Het resultaat is op zijn minst gezegd verbluffend. De aanzet is gemaakt en hopelijk wil de gemeente Overijse de rest van de brug, want die ligt immers volledig op hun grondgebied, nu volledig in graffiti laten spuiten. De Druivenstreek zou er ineens een toffe trekpleister bij krijgen. Wat Hoeilaart betreft zal er getracht worden om in 2016 de voetgangerstunnel van het station van Groenendaal onder handen te nemen. Wordt vervolgd…

Joris Pijpen en graffiti Zavelenborre graffiti

Dierenvrienden helpen jonge gans in nood!

Een aantal dagen geleden nam de Hoeilaartse dierenvriend Nadine contact met me op en meldde me dat er een probleem was met een jonge gans die verblijft in het park aan de vijver. De gans bleek ongelukkig met beide poten verstrengeld te zitten in een (vissers)draad. Zowel onze milieuambtenaar als ik zijn meteen een kijkje gaan nemen, maar de bewuste gans was nergens te bespeuren. We zouden het diertje proberen vangen en laten behandelen door een dierenarts, maar dat is ons dus niet gelukt.

Op zaterdag 19 september (tijdens de rommelmarkt) gingen Nadine, haar dochter Debbie en diens man Peter nog eens een kijkje nemen en zij hadden meer geluk! Ze slaagden er beiden in om de gans te vangen en naar hun dierenarts Christine Van Bogaert uit Huldenberg te brengen. Daar werd de gans meteen van de draad verlost en verzorgd. Even later hebben ze de gans terug op de vijver gezet. De gans is nog volop aan het groeien en de kans dat het beide poten zou verliezen was groot, wat nefast is voor een watervogel. Nadine, Debbie en Peter hebben dat kunnen voorkomen en dat verdient een pluim… of beter nog, een bos bloemen!

vissersdraadKaartje voor Nadine

 

De brug aan Zavelenborre in Graffiti.

In 2014 had ik het ‘zotte idee’ om de onfraaie brug aan Zavelenborre (in Overijse) in graffiti te laten spuiten. De brug aan Zavelenborre laat al jaren een zeer triestige indruk na en ook vele inwoners en bezoekers vonden dat er ‘iets aan gedaan moest worden’.

Het zotte idee werd verder uitgewerkt door de jeugddiensten van Hoeilaart, Overijse en Tervuren en mondde uit in het project ‘Pigment’. Een jaar lang zijn er in de drie gemeenten verschillende ‘Street Art’ initiatieven genomen om o.a. de graffiti kunst bekender te maken bij het grote publiek, alles onder het waakzame oog van Graffiti vzw. Het bleek ook het allereerste intergemeentelijke graffiti project in Vlaanderen te zijn en daar mogen we dus trots op zijn!

Vandaag ben ik zeer blij te mogen melden dat het Agentschap Wegen en Verkeer haar fiat heeft gegeven om op 17 oktober een deel van de brug te voorzien van een laag graffiti. Om budgettaire en logistieke redenen is het jammer genoeg niet mogelijk om de hele brug in graffiti te laten spuiten.

Toch wordt het de perfecte afsluiter van het allereerste intergemeentelijke graffiti project in Vlaanderen en wens ik bij deze iedereen uit op het evenement. Meer info kan je vinden op www.facebook.com/PIGMENTgraffiti en bij de jeugddienst.

Laat de ganzen niet stikken!

animal rightsVandaag had ik, als schepen van Dierenwelzijn, een gesprek met de vertegenwoordigers van Animal Rights. Dat is een nieuwe dierenwelzijnsorganisatie die, net als ik, de (rechts)positie van dieren in onze samenleving wenst te versterken. Ik sprak ze naar aanleiding van mijn persbericht omtrent het afvangen en vergassen van exotische ganzen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in de druivenstreek.

De methode die het ANB vandaag hanteert is duidelijk niet de juiste: een maand na afvangst zijn er opnieuw een dertigtal exotische ganzen te vinden op de vijver in het park. Het afvangen en vergassen is een maat voor niets geweest en daarom heb ik besloten om samen met Animal Rights een plan op te maken en voor te leggen aan het Agentschap Natuur en Bos.

Het nestbeheer en het aanpakken van de omliggende beplanting, om de voortplanting van de ganzen structureel onder controle te houden, zullen centraal staan in het plan. Hoeilaart als een voorbeeld voor het welzijn van dieren, daar moeten we samen voor gaan!

Persbericht ganzen
Artikel in het Nieuwsblad.
Opnieuw ganzen in het park
Opnieuw ganzen in het park.
Gans eet brood
Het is verboden om de dieren te voederen in het park, maar toch heeft deze gans brood gekregen van een voorbijganger.

Uit in Hoeilaart

Maandelijks valt de Uit in Hoeilaart folder, zorgvuldig gedrukt door drukkerij De Serrist, in de bus bij alle Hoeilanders. De folder bevat een kalender met tal van leuke activiteiten die doorgaan in Hoeilaart. Het gemeentebestuur geeft zo de kans aan verenigingen om gratis hun activiteiten te promoten bij de inwoners. De kalender kan je ook raadplegen op de website van de gemeente en wordt ‘gespekt’ via de Uitdatabank van Cultuurnet Vlaanderen. Een activiteit invoeren in de Uitdatabank wil dus zeggen dat het automatisch in de folder en op de gemeentelijke website verschijnt. Handig!

Op maandag 22 juni organiseerde het gemeentebestuur een opleidingsavond voor de verenigingen. Iemand van Cultuurnet Vlaanderen legde uit hoe je een activiteit in de Uitdatabank kan ingeven. Heb je de opleiding gemist? Niet erg! De communicatiedienst (e-mail: info@hoeilaart.be of bel 02 658 28 48) kan je een korte handleiding bezorgen.