Geen hondenbelasting meer in Hoeilaart!

img_2880Na het afschaffen van de milieubelasting heeft het gemeentebestuur er voor gekozen om ook de hondenbelasting in te trekken. Vandaag ben je als eigenaar verplicht om 25 euro per hond te betalen.
Gezinnen met een hond zullen vanaf 2017 dus 75 euro (50 euro milieubelasting + 25 euro hondenbelasting) minder belastingen betalen in onze gemeente.

De hondenbelasting brengt in Hoeilaart jaarlijks zo’n 14.000 à 16.000 euro op. Momenteel betaal je de hondenbelasting enkel nog in Hoeilaart, Grimbergen en Overijse. Ook Grimbergen heeft besloten om hondenliefhebbers niet langer te belasten.

Het gemeentebestuur schaft deze onredelijke belasting en de bijbehorende tijdrovende, administratieve rompslomp af. Hoeilaart stopt echter niet met investeren in een diervriendelijk imago. Zo zullen de verdelers met poepzakjes en de daartoe bestemde vuilnisbakken blijven staan en installeren we in 2017 een losloopweide voor honden.

Schepen van Dierenwelzijn,
Joris Pijpen

Dierenvrienden helpen jonge gans in nood!

Een aantal dagen geleden nam de Hoeilaartse dierenvriend Nadine contact met me op en meldde me dat er een probleem was met een jonge gans die verblijft in het park aan de vijver. De gans bleek ongelukkig met beide poten verstrengeld te zitten in een (vissers)draad. Zowel onze milieuambtenaar als ik zijn meteen een kijkje gaan nemen, maar de bewuste gans was nergens te bespeuren. We zouden het diertje proberen vangen en laten behandelen door een dierenarts, maar dat is ons dus niet gelukt.

Op zaterdag 19 september (tijdens de rommelmarkt) gingen Nadine, haar dochter Debbie en diens man Peter nog eens een kijkje nemen en zij hadden meer geluk! Ze slaagden er beiden in om de gans te vangen en naar hun dierenarts Christine Van Bogaert uit Huldenberg te brengen. Daar werd de gans meteen van de draad verlost en verzorgd. Even later hebben ze de gans terug op de vijver gezet. De gans is nog volop aan het groeien en de kans dat het beide poten zou verliezen was groot, wat nefast is voor een watervogel. Nadine, Debbie en Peter hebben dat kunnen voorkomen en dat verdient een pluim… of beter nog, een bos bloemen!

vissersdraadKaartje voor Nadine

 

Laat de ganzen niet stikken!

animal rightsVandaag had ik, als schepen van Dierenwelzijn, een gesprek met de vertegenwoordigers van Animal Rights. Dat is een nieuwe dierenwelzijnsorganisatie die, net als ik, de (rechts)positie van dieren in onze samenleving wenst te versterken. Ik sprak ze naar aanleiding van mijn persbericht omtrent het afvangen en vergassen van exotische ganzen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in de druivenstreek.

De methode die het ANB vandaag hanteert is duidelijk niet de juiste: een maand na afvangst zijn er opnieuw een dertigtal exotische ganzen te vinden op de vijver in het park. Het afvangen en vergassen is een maat voor niets geweest en daarom heb ik besloten om samen met Animal Rights een plan op te maken en voor te leggen aan het Agentschap Natuur en Bos.

Het nestbeheer en het aanpakken van de omliggende beplanting, om de voortplanting van de ganzen structureel onder controle te houden, zullen centraal staan in het plan. Hoeilaart als een voorbeeld voor het welzijn van dieren, daar moeten we samen voor gaan!

Persbericht ganzen
Artikel in het Nieuwsblad.
Opnieuw ganzen in het park
Opnieuw ganzen in het park.
Gans eet brood
Het is verboden om de dieren te voederen in het park, maar toch heeft deze gans brood gekregen van een voorbijganger.

Hoeilaart betreurt het vergassen van zomerganzen

In de periode van 15 juni tot 15 juli verliezen ganzen hun slagpennen, waardoor ze tijdelijk niet kunnen vliegen. Ze troepen dan samen op grote wateren. Tijdens deze perioden worden er door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gecoördineerde afvangsten georganiseerd van zomerganzen omdat ze voor overlast zorgen. De dieren worden bij elkaar gedreven, gevangen en vervolgens met kooldioxide (CO2) vergast. Hoeilaarts schepen voor dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld) erkent het probleem, maar pleit tegelijk voor meer structurele en diervriendelijke alternatieven.

GANZENOVERLAST

‘Zomerganzen’ zijn ganzen die na de winter niet wegtrekken, maar hier in de zomer blijven om in het wild te broeden. Voorbeelden zijn de Canadese gans en de nijlgans, en hun aantal is de voorbije 20 jaar enorm toegenomen. Dat leidt op bepaalde plekken tot economische en ecologische schade.

De wilde ganzen grazen aan landbouwgewassen, of brengen schade toe aan teelten door vertrappeling of vervuiling met uitwerpselen. Daarnaast ondervinden parken en recreatiedomeinen grote hinder door vervuiling van het (zwem)water en de ligweiden. “Ze staan ook bekend om hun agressief gedrag en het wegjagen van inheemse diersoorten. Dat er dus iets moet gedaan worden aan deze problematiek staat als een paal boven water”, aldus schepen voor dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld) uit Hoeilaart.

VERGASSEN

Op 6 juli vonden afvangsten plaats in Overijse, Hoeilaart en Tervuren. De ganzen worden er bij elkaar gedreven en gevangen. Vervolgens worden ze levend naar een euthanaseerlocatie getransporteerd waar ze met behulp van CO2 vergast worden. De kosten voor de gezamenlijke afvangst en vergassing worden geraamd op 4.500 euro.

Schepen Pijpen vindt deze aanpak van het Agentschap Natuur en Bos allesbehalve diervriendelijk omdat de lijdensweg, voordat de ganzen daadwerkelijk sterven, te lang is: “Niet alleen de vergassing zelf is pijnlijk voor de ganzen, maar ook de paniek onder de vogels tijdens het transport zorgt voor veel stress. Er zijn ongetwijfeld diervriendelijke alternatieven.”

DIERVRIENDELIJKE ALTERNATIEVEN

“We moeten durven erkennen dat de manier waarop onze natuurgebieden in het verleden aangelegd en beheerd werden, ze tot aantrekkelijke broedgebieden maken” vindt de Hoeilaartse schepen. Wat betreft vijvers in gemeentelijke parken en het Zoniënwoud, moeten de mensen duidelijk gemaakt worden dat het voederen van de ganzen voor overlast zorgt. “In sommige gemeenten pleit men voor GAS-boetes, maar zo ver wil ik nog niet gaan.” Doding van dieren biedt zelden een structurele oplossing, vindt hij. Het doden zal continue moeten plaatsvinden om schade gedeeltelijk te kunnen verminderen. De leeggevallen plekken zullen snel weer opgevuld worden door jonge dieren.

Er zijn volgens Pijpen voldoende alternatieven die onderzocht moeten worden, zoals verjaagsystemen en het aanpassen van de omgeving om ganzen diervriendelijker te bestrijden. “Zo worden in de omgeving van de Canadese hoofdstad Ottowa drones ingezet om ganzen en meeuwen te verjagen. In Nederland werden de Robirds ontwikkelt, nep-roofvogels die gebruikt worden om overlast door ganzen te voorkomen. Men kan ook rasters of doornachtige struiken plaatsen tussen natuur- en agrarische gebieden. Dan zijn ze minder geschikt om kuikens groot te brengen. Een andere bewezen effectieve maatregel is nestbeheer. Door het schudden of doorprikken van eieren in een vroeg stadium komt het kuiken niet tot ontwikkeling.”

Om de ganzenoverlast tegen te gaan heeft schepen Joris Pijpen de expliciete vraag aan het Agentschap Natuur en Bos gesteld om meer structurele oplossingen aan te reiken dan het doden van gezonde dieren. Als enige schepen van dierenwelzijn in de druivenstreek neemt hij het voortouw en roept hij de gemeentebesturen van Overijse en Tervuren op om hetzelfde te doen. “Ook GAIA en de provincie Vlaams-Brabant kunnen een rol spelen in het aanreiken van alternatieven”, besluit hij.

2823 bedankt!

Voor de verkiezingen van 2014 werd ik beloond met 2.823 voorkeurstemmen, goed voor de zesde opvolger algemeen. Ik vind dat heel straf. Het welzijn van de dieren ligt de burger nauw aan het hart! Ik wil mijn kiezers dan ook bedanken, want nu kan ik wat meer gewicht in de schaal leggen en binnen de partij aan de slag om het programma rond dierenwelzijn mee verder uit te werken.