Realisaties (2013-2018)

Jeugd
De gemeente Hoeilaart profileert zich als een kind –en jongerenvriendelijke gemeente:

 • Aanleg natuurlijk speeltuin in het park
 • Aanleg speeltuin in wijk Het Leen
 • Meer cultuuraanbod voor jongeren en kinderen
 • Overkoepelend graffitibeleid met buurgemeenten Tervuren en Overijse
 • Hangjongerenbeleid met de aanstelling van een jeugdopbouwwerker
  Speelpleinwerking versterkt
 • Bouw van een nieuw jeugdhuis binnen het masterplan sport/jeugd

Communicatie
Verbeteren van de interne en externe communicatie en dienstverlening naar de inwoners:

 • Ontwikkeling en uitrol van een gemeentelijke smartphone app voor o.a. meldingen en nieuwtjes
 • De gemeentelijke website werd volledig gemoderniseerd, met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, navigatie en veiligheid
 • De bestaande communicatiekanalen werden geëvalueerd en bijgestuurd in functie van nieuwe evoluties op het vlak van communicatie en in functie van de digitale sociale media.
 • Belangrijke projecten werden gekoppeld aan de opmaak van een communicatieplan en communicatiedoelstellingen naar de bevolking en/of naar bepaalde doelgroepen toe (bv. heraanleg Tenboslaan en vernieuwing gemeenteplein)
 • informatieve film voor nieuwe inwoners

Digitalisering

 • Loket 24/7 digitaal beschikbaar
 • Gemeenteraad volledig digitaal

Dierenwelzijn

 • Hondenbelasting afgeschaft
 • Installatie van een hondenlosloopweide (binnenkort!)
 • Aanklacht van het vergassen van zomerganzen bij de Vlaamse Overheid
 • Aan alle Vlaams-Brabantse gemeenten opgeroepen om geen vergunningen meer af te leveren aan broodfokkers
 • Voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een Dierenwelzijnteam
 • Plaatsing borden: ‘honden verplicht aan de leiband’ in het park
 • Affiches: ‘laat je honden niet in auto achter bij warm weer. (binnenkort!)

Lokale Economie

 • starterspremie hervormd
 • raad voor de lokale economie gedepolitiseerd
 • heropleving horeca rond het gemeenteplein door o.a. terrassen mogelijk te maken
 • subsidie handelskernversterking

Toerisme

 • overkoepelend toerismebeleid tussen druivengemeenten met Druiventrot(s) campagne
 • verdere stappen ondernomen om van groenendaal de toeganspoort tot het zoniënwoud te maken
 • ondersteuning ‘Groenendaaldag’
 • ondersteuning ‘Mysterieuze Bossen’
 • Ondersteuning van een nieuw evenement ‘Royal Hippo Village’. Een dag in het teken van het paard.