Een groot graffitikunstwerk in de druivenstreek!

Vandaag wagraffiti overijses het zover en namen acht graffitikunstenaars de brug van de E411 over de Frans Verbeekstraat tussen Hoeilaart en Overijse onder handen tijdens een heuse graffiti jam. Samen creëerden ze een 250 m² groot kunstwerk. De jeugdraden van de drie gemeenten zorgden voor muziek en drank. Het resultaat is op zijn minst gezegd verbluffend. De aanzet is gemaakt en hopelijk wil de gemeente Overijse de rest van de brug, want die ligt immers volledig op hun grondgebied, nu volledig in graffiti laten spuiten. De Druivenstreek zou er ineens een toffe trekpleister bij krijgen. Wat Hoeilaart betreft zal er getracht worden om in 2016 de voetgangerstunnel van het station van Groenendaal onder handen te nemen. Wordt vervolgd…

Joris Pijpen en graffiti Zavelenborre graffiti

Dierenvrienden helpen jonge gans in nood!

Een aantal dagen geleden nam de Hoeilaartse dierenvriend Nadine contact met me op en meldde me dat er een probleem was met een jonge gans die verblijft in het park aan de vijver. De gans bleek ongelukkig met beide poten verstrengeld te zitten in een (vissers)draad. Zowel onze milieuambtenaar als ik zijn meteen een kijkje gaan nemen, maar de bewuste gans was nergens te bespeuren. We zouden het diertje proberen vangen en laten behandelen door een dierenarts, maar dat is ons dus niet gelukt.

Op zaterdag 19 september (tijdens de rommelmarkt) gingen Nadine, haar dochter Debbie en diens man Peter nog eens een kijkje nemen en zij hadden meer geluk! Ze slaagden er beiden in om de gans te vangen en naar hun dierenarts Christine Van Bogaert uit Huldenberg te brengen. Daar werd de gans meteen van de draad verlost en verzorgd. Even later hebben ze de gans terug op de vijver gezet. De gans is nog volop aan het groeien en de kans dat het beide poten zou verliezen was groot, wat nefast is voor een watervogel. Nadine, Debbie en Peter hebben dat kunnen voorkomen en dat verdient een pluim… of beter nog, een bos bloemen!

vissersdraadKaartje voor Nadine

 

De brug aan Zavelenborre in Graffiti.

In 2014 had ik het ‘zotte idee’ om de onfraaie brug aan Zavelenborre (in Overijse) in graffiti te laten spuiten. De brug aan Zavelenborre laat al jaren een zeer triestige indruk na en ook vele inwoners en bezoekers vonden dat er ‘iets aan gedaan moest worden’.

Het zotte idee werd verder uitgewerkt door de jeugddiensten van Hoeilaart, Overijse en Tervuren en mondde uit in het project ‘Pigment’. Een jaar lang zijn er in de drie gemeenten verschillende ‘Street Art’ initiatieven genomen om o.a. de graffiti kunst bekender te maken bij het grote publiek, alles onder het waakzame oog van Graffiti vzw. Het bleek ook het allereerste intergemeentelijke graffiti project in Vlaanderen te zijn en daar mogen we dus trots op zijn!

Vandaag ben ik zeer blij te mogen melden dat het Agentschap Wegen en Verkeer haar fiat heeft gegeven om op 17 oktober een deel van de brug te voorzien van een laag graffiti. Om budgettaire en logistieke redenen is het jammer genoeg niet mogelijk om de hele brug in graffiti te laten spuiten.

Toch wordt het de perfecte afsluiter van het allereerste intergemeentelijke graffiti project in Vlaanderen en wens ik bij deze iedereen uit op het evenement. Meer info kan je vinden op www.facebook.com/PIGMENTgraffiti en bij de jeugddienst.

Laat de ganzen niet stikken!

animal rightsVandaag had ik, als schepen van Dierenwelzijn, een gesprek met de vertegenwoordigers van Animal Rights. Dat is een nieuwe dierenwelzijnsorganisatie die, net als ik, de (rechts)positie van dieren in onze samenleving wenst te versterken. Ik sprak ze naar aanleiding van mijn persbericht omtrent het afvangen en vergassen van exotische ganzen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in de druivenstreek.

De methode die het ANB vandaag hanteert is duidelijk niet de juiste: een maand na afvangst zijn er opnieuw een dertigtal exotische ganzen te vinden op de vijver in het park. Het afvangen en vergassen is een maat voor niets geweest en daarom heb ik besloten om samen met Animal Rights een plan op te maken en voor te leggen aan het Agentschap Natuur en Bos.

Het nestbeheer en het aanpakken van de omliggende beplanting, om de voortplanting van de ganzen structureel onder controle te houden, zullen centraal staan in het plan. Hoeilaart als een voorbeeld voor het welzijn van dieren, daar moeten we samen voor gaan!

Persbericht ganzen
Artikel in het Nieuwsblad.
Opnieuw ganzen in het park
Opnieuw ganzen in het park.
Gans eet brood
Het is verboden om de dieren te voederen in het park, maar toch heeft deze gans brood gekregen van een voorbijganger.

Uit in Hoeilaart

Maandelijks valt de Uit in Hoeilaart folder, zorgvuldig gedrukt door drukkerij De Serrist, in de bus bij alle Hoeilanders. De folder bevat een kalender met tal van leuke activiteiten die doorgaan in Hoeilaart. Het gemeentebestuur geeft zo de kans aan verenigingen om gratis hun activiteiten te promoten bij de inwoners. De kalender kan je ook raadplegen op de website van de gemeente en wordt ‘gespekt’ via de Uitdatabank van Cultuurnet Vlaanderen. Een activiteit invoeren in de Uitdatabank wil dus zeggen dat het automatisch in de folder en op de gemeentelijke website verschijnt. Handig!

Op maandag 22 juni organiseerde het gemeentebestuur een opleidingsavond voor de verenigingen. Iemand van Cultuurnet Vlaanderen legde uit hoe je een activiteit in de Uitdatabank kan ingeven. Heb je de opleiding gemist? Niet erg! De communicatiedienst (e-mail: info@hoeilaart.be of bel 02 658 28 48) kan je een korte handleiding bezorgen.

Gemeentebestuur blijft Sexy Summertime Festival ondersteunen!

Sexy Summertime is een gratis festival dat ondertussen aan zijn zesde editie toe is. Het is het geesteskind van jeugdhuis Phobos waarbij het jeugdhuis o.a. lokaal talent een podium aanbiedt. Het festival wordt jaarlijks van een strand en zwembad voorzien en maakt sinds vorig jaar deel uit van ‘Hoeilaart Zomert’. Dit jaar nam Jeugdhuis Phobos echter de beslissing om het festival niet langer te organiseren, maar wel een nieuw festival te starten. Het nieuwe concept ‘Hangout’ ging door op 27 juni in het speeltuintje aan JC De Koldam.

Sexy Summertime Festival blijft gelukkig voorbestaan dankzij de jeugdafdeling van het Davidsfonds, verschillende sponsors, vrijwilligers en het gemeentebestuur dat voor financiële en logistieke ondersteuning zorgt.

Neem zeker eens een kijkje op de facebookpagina van Sexy Summertime en zak op 8 augustus massaal af naar het GC Felix Sohie om te genieten van lekkere cocktails, een zwoele sfeer en toffe muziek. De toegang is gratis! Ik heb alvast een sms gestuurd naar Armand Pien met de vraag om voor stralend weer te zorgen. Duimen maar!

Als schepen van Jeugd vind ik het een voorrecht om te mogen ervaren hoe actief onze Hoeilaartste jongeren zijn en hun schouders zetten onder bestaande en nieuwe projecten. Ik wil de Hoeilaartse jeugd dan ook langs deze weg ontzettend bedanken en wens ze een prachtige zomervakantie toe!

Hoeilaart betreurt het vergassen van zomerganzen

In de periode van 15 juni tot 15 juli verliezen ganzen hun slagpennen, waardoor ze tijdelijk niet kunnen vliegen. Ze troepen dan samen op grote wateren. Tijdens deze perioden worden er door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gecoördineerde afvangsten georganiseerd van zomerganzen omdat ze voor overlast zorgen. De dieren worden bij elkaar gedreven, gevangen en vervolgens met kooldioxide (CO2) vergast. Hoeilaarts schepen voor dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld) erkent het probleem, maar pleit tegelijk voor meer structurele en diervriendelijke alternatieven.

GANZENOVERLAST

‘Zomerganzen’ zijn ganzen die na de winter niet wegtrekken, maar hier in de zomer blijven om in het wild te broeden. Voorbeelden zijn de Canadese gans en de nijlgans, en hun aantal is de voorbije 20 jaar enorm toegenomen. Dat leidt op bepaalde plekken tot economische en ecologische schade.

De wilde ganzen grazen aan landbouwgewassen, of brengen schade toe aan teelten door vertrappeling of vervuiling met uitwerpselen. Daarnaast ondervinden parken en recreatiedomeinen grote hinder door vervuiling van het (zwem)water en de ligweiden. “Ze staan ook bekend om hun agressief gedrag en het wegjagen van inheemse diersoorten. Dat er dus iets moet gedaan worden aan deze problematiek staat als een paal boven water”, aldus schepen voor dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld) uit Hoeilaart.

VERGASSEN

Op 6 juli vonden afvangsten plaats in Overijse, Hoeilaart en Tervuren. De ganzen worden er bij elkaar gedreven en gevangen. Vervolgens worden ze levend naar een euthanaseerlocatie getransporteerd waar ze met behulp van CO2 vergast worden. De kosten voor de gezamenlijke afvangst en vergassing worden geraamd op 4.500 euro.

Schepen Pijpen vindt deze aanpak van het Agentschap Natuur en Bos allesbehalve diervriendelijk omdat de lijdensweg, voordat de ganzen daadwerkelijk sterven, te lang is: “Niet alleen de vergassing zelf is pijnlijk voor de ganzen, maar ook de paniek onder de vogels tijdens het transport zorgt voor veel stress. Er zijn ongetwijfeld diervriendelijke alternatieven.”

DIERVRIENDELIJKE ALTERNATIEVEN

“We moeten durven erkennen dat de manier waarop onze natuurgebieden in het verleden aangelegd en beheerd werden, ze tot aantrekkelijke broedgebieden maken” vindt de Hoeilaartse schepen. Wat betreft vijvers in gemeentelijke parken en het Zoniënwoud, moeten de mensen duidelijk gemaakt worden dat het voederen van de ganzen voor overlast zorgt. “In sommige gemeenten pleit men voor GAS-boetes, maar zo ver wil ik nog niet gaan.” Doding van dieren biedt zelden een structurele oplossing, vindt hij. Het doden zal continue moeten plaatsvinden om schade gedeeltelijk te kunnen verminderen. De leeggevallen plekken zullen snel weer opgevuld worden door jonge dieren.

Er zijn volgens Pijpen voldoende alternatieven die onderzocht moeten worden, zoals verjaagsystemen en het aanpassen van de omgeving om ganzen diervriendelijker te bestrijden. “Zo worden in de omgeving van de Canadese hoofdstad Ottowa drones ingezet om ganzen en meeuwen te verjagen. In Nederland werden de Robirds ontwikkelt, nep-roofvogels die gebruikt worden om overlast door ganzen te voorkomen. Men kan ook rasters of doornachtige struiken plaatsen tussen natuur- en agrarische gebieden. Dan zijn ze minder geschikt om kuikens groot te brengen. Een andere bewezen effectieve maatregel is nestbeheer. Door het schudden of doorprikken van eieren in een vroeg stadium komt het kuiken niet tot ontwikkeling.”

Om de ganzenoverlast tegen te gaan heeft schepen Joris Pijpen de expliciete vraag aan het Agentschap Natuur en Bos gesteld om meer structurele oplossingen aan te reiken dan het doden van gezonde dieren. Als enige schepen van dierenwelzijn in de druivenstreek neemt hij het voortouw en roept hij de gemeentebesturen van Overijse en Tervuren op om hetzelfde te doen. “Ook GAIA en de provincie Vlaams-Brabant kunnen een rol spelen in het aanreiken van alternatieven”, besluit hij.

De dienstverlening van de 21ste eeuw!

In Hoeilaart zullen inwoners ook officiële documenten via internet kunnen verkrijgen. Denk aan de diverse documenten bij de Dienst Burgerzaken. “Met zo’n digitale overheid kunnen we het leven van burgers en bedrijven makkelijker maken” vertellen schepen Joris Pijpen en gemeenteraadslid Roby Guns, het digitale duo van Open Vld.

Technologie verandert de wereld met nieuwe mogelijkheden en de gemeentelijke dienstverlening evolueert mee. Niet alleen informatie vanuit de gemeente, maar ook aanvragen van vergunningen en andere documenten zullen op digitale wijze kunnen worden ingediend en afgehandeld. “Door de dienstverlening te digitaliseren geven we burgers een vorm van comfort waardoor ze meer tijd over hebben om leuke en andere nuttige dingen te doen.” zegt schepen Pijpen. Uiteraard kan de burger blijven rekenen op de goede service van ons gemeentelijk personeel aan het loket.

Efficiënter en eenvoudiger

Sinds mei 2015 kan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in Hoeilaart volledig digitaal afgehandeld worden. Hierdoor besparen we papier en logistiek bij mensen die willen bouwen. Joris Pijpen, schepen van administratieve vereenvoudiging: “Het gemeentebestuur kan een betere service leveren tegen een lagere kostprijs voor de gemeente én de aanvrager.”

Gemeenteraadslid Roby Guns vertelt: ‘Zo hoeft een inwoner in principe de deur niet meer uit. Heel wat zal via uw computer verlopen, op een veilige manier. We kijken er strikt op toe dat de privacy van burgers word gegarandeerd. Het vertrektpunt daarvoor is de privacywetgeving.”

Een app voor Hoeilaart

Na de nieuwe gemeentelijk website, staat er ook een app voor uw smartphone in de steigers. Er komt o.a. een foto-fix functie in de toekomstige Hoeilaart app. Zo’n app is al succesvol gebleken in het buitenland. Roby Guns vertelt enthousiast: “We zijn daar als liberalen enorm trots op. Daarmee kunnen inwoners engagement opnemen voor hun buurt en op een vlotte manier problemen melden. Denk aan zwerfafval, een kapot voet- of fietspad, problemen met het groenonderhoud.”

Treinongeval in Groenendaal

Gisteren werd ik als dienstdoend burgemeester op de hoogte gesteld van een ongeval in het treinstation Groenendaal. Eenmaal daar werd me verteld dat twee jonge meisjes zich op het spoor bevonden. Een meisje van 13 jaar werd aangereden door een trein en overleefde de klap niet. De hulpdiensten waren reeds ter plaatse en ontfermde zich over de vriendin van het slachtoffer. Mijn gedachten gaan uit naar de treinbestuurder en de familieleden en kennissen van het slachtoffer…

2823 bedankt!

Voor de verkiezingen van 2014 werd ik beloond met 2.823 voorkeurstemmen, goed voor de zesde opvolger algemeen. Ik vind dat heel straf. Het welzijn van de dieren ligt de burger nauw aan het hart! Ik wil mijn kiezers dan ook bedanken, want nu kan ik wat meer gewicht in de schaal leggen en binnen de partij aan de slag om het programma rond dierenwelzijn mee verder uit te werken.