Joris Pijpen en Roby Guns

De dienstverlening van de 21ste eeuw!

In Hoeilaart zullen inwoners ook officiële documenten via internet kunnen verkrijgen. Denk aan de diverse documenten bij de Dienst Burgerzaken. “Met zo’n digitale overheid kunnen we het leven van burgers en bedrijven makkelijker maken” vertellen schepen Joris Pijpen en gemeenteraadslid Roby Guns, het digitale duo van Open Vld.

Technologie verandert de wereld met nieuwe mogelijkheden en de gemeentelijke dienstverlening evolueert mee. Niet alleen informatie vanuit de gemeente, maar ook aanvragen van vergunningen en andere documenten zullen op digitale wijze kunnen worden ingediend en afgehandeld. “Door de dienstverlening te digitaliseren geven we burgers een vorm van comfort waardoor ze meer tijd over hebben om leuke en andere nuttige dingen te doen.” zegt schepen Pijpen. Uiteraard kan de burger blijven rekenen op de goede service van ons gemeentelijk personeel aan het loket.

Efficiënter en eenvoudiger

Sinds mei 2015 kan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in Hoeilaart volledig digitaal afgehandeld worden. Hierdoor besparen we papier en logistiek bij mensen die willen bouwen. Joris Pijpen, schepen van administratieve vereenvoudiging: “Het gemeentebestuur kan een betere service leveren tegen een lagere kostprijs voor de gemeente én de aanvrager.”

Gemeenteraadslid Roby Guns vertelt: ‘Zo hoeft een inwoner in principe de deur niet meer uit. Heel wat zal via uw computer verlopen, op een veilige manier. We kijken er strikt op toe dat de privacy van burgers word gegarandeerd. Het vertrektpunt daarvoor is de privacywetgeving.”

Een app voor Hoeilaart

Na de nieuwe gemeentelijk website, staat er ook een app voor uw smartphone in de steigers. Er komt o.a. een foto-fix functie in de toekomstige Hoeilaart app. Zo’n app is al succesvol gebleken in het buitenland. Roby Guns vertelt enthousiast: “We zijn daar als liberalen enorm trots op. Daarmee kunnen inwoners engagement opnemen voor hun buurt en op een vlotte manier problemen melden. Denk aan zwerfafval, een kapot voet- of fietspad, problemen met het groenonderhoud.”

Geef een reactie