Zonnige terrassen van april tot oktober

In het kader van de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar domein en bruisend centrum heeft het gemeentebestuur, naast de aanleg van een nieuw gemeenteplein, er ook voor gekozen om het voetpad vanaf de hoek met de F. Sohiestraat tot J. Denayerstraat breder te maken zodat horecazaken er een terras kunnen neerpoten.

Vele horecazaken vinden de mogelijkheid om een terras te zetten essentieel om zich ergens te vestigen en voor sommige klanten is een horecazaak zonder een zonnig terras als een café zonder bier. Met het verbreden van het voetpad komen we tegemoet aan die vraag en maken we de plaatsing van terrassen mogelijk.

In samenspraak met de betrokken horecazaken zullen vanaf begin april tot eind oktober de parkeerplaatsen aan het voetpad opgeheven worden om toch nog voldoende doorgang mogelijk te maken voor voetgangers en mindervaliden. Er zal gedurende die periode dus niet mogen worden geparkeerd op de parkeerplaatsen aan het voetpad tussen de F. Sohiestraat en de J. Denayerstraat.

Van begin november tot eind maart worden de parkeerplaatsen opengesteld en mag er gedurende die periode wel worden geparkeerd.

Paardenwereld dichter bij de Hoeilander

Op zondag 27 augustus organiseren Hoeilaartse paardenliefhebbers, met steun van de gemeente Hoeilaart, voor de tweede keer het paardenevenement Royal Hippo Village.

De naam van het evenement is niet enkel een knipoog naar het roemrijke verleden van Hoeilaart toen koning Leopold II de renbaan van Groenendaal aanlegde, maar ook een knipoog naar de de meest geteelde tafeldruif (royal) in de druivenstreek.

Hoeilaart heeft steeds een nauwe band gehad met paarden en paardensport. Zelfs na het verdwijnen van de renbaan in Groenendaal is het tot op vandaag de gemeente met de meeste maneges op haar grondgebied. Een heus paardendorp dus.

Echter is de paardensport vandaag in Hoeilaart nog een te weinig bekend begrip.  Door gratis een dag van demonstraties aan te bieden en diverse randactiviteiten wilt de gemeente jong en oud kennis laten maken met de wereld van het paard en de paardensport.

Paarden staan vaak onterecht in het negatieve daglicht omwille van de uitwerpselen en de veiligheid op de baan. Dergelijk evenement is dus ideaal om ook de positieve kant van het verhaal te laten zien aan de Hoeilanders.

Om die redenen heeft het gemeentebestuur besloten om opnieuw het evenement te ondersteunen. Zowel financiële als logistieke ondersteuning wordt aangeboden.

De tweede editie van Royal Hippo Village gaat door op zondag 27 augustus op dezelfde locatie (omgeving manege Musette op de Brusselsesteenweg) als vorig jaar. Hou zeker www.royalhippovillage.be in de gaten voor meer informatie.

Horecabeleid in Hoeilaart naar een hoger niveau!

Een bruisende gemeente vraagt een gevarieerd en kwaliteitsvol horeca-aanbod. Omgekeerd verlangt de horeca naar een horecavriendelijk kader vanuit de gemeente. Daarom heeft de gemeente Hoeilaart een strategisch horecabeleidsplan laten opmaken door het marketingbureau Nelson Group.

Het plan is als het ware een ‘menukaart’ van mogelijke acties om het imago van Hoeilaart als gastronomische gemeente te versterken. Het advies luidt om op  korte termijn al acties te ondernemen en niet alleen te focussen op de middellange en de lange termijn. Het beste voorbeeld hiervan is de heraanleg van het gemeenteplein dat een enorme meerwaarde betekent voor de ontwikkeling van Horeca. Ik ben er vrijwel zeker van dat we hierdoor op korte termijn nieuwe horecazaken zullen mogen verwelkomen In Hoeilaart.

Het nieuwe horecabeleidplan heeft een relatie met andere functies zoals winkelen, toerisme en recreatie, wonen en verkeer. Het plan is geen statisch document en het moet bijgestuurd, verfijnd of uitgebreid kunnen worden, op basis van nieuwe trends, noden of mogelijkheden. Het is een dus een startpunt en zeker geen eindpunt.

Zij die het volledige horecabeleidsplan willen doornemen, kunnen terecht op de website van de gemeente via deze link. Je vind er ook het nieuwe toerismebeleidsplan terug.

Starterspremie wordt vervroegd uitbetaald

In Hoeilaart kunnen starters een beroep doen op een premie om hun slaagkansen te vergroten. De voorbije periode hebben hier al een aantal handelaars en horecazaken gebruik van gemaakt..

Ingevolge de werken aan het gemeenteplein heeft de moeilijkere bereikbaarheid vanzelfsprekend een impact op het zakencijfer, wat voor startende ondernemingen en horecazaken een extra zware dobber is. Daarom voorziet het gemeentebestuur nu de mogelijkheid tot een vervroegde betaling van die starterspremie.

Om deze moeilijke periode te overbruggen zal de betaling van de premie dus mogelijk zijn over een periode van 2 jaar in plaats van 3. Aan de betrokken handelszaken zal de keuze worden gelaten of zij een vervroegde uitbetaling wensen of niet.

Een aanpassing van het premiereglement wordt ondertussen klaargestoomd om nog meer kansen te bieden aan starters in onze gemeente. Wie meer info wenst over de starterspremie kan daarvoor terecht bij de dienst Lokale Economie van de gemeente of via www.hoeilaart.be/starterspremie.

Ook aan de anciens onder de handelaars wordt gedacht.
Door de werken aan het gemeenteplein dalen de omzetcijfers van onze handelaars drastisch. Daarom worden er op korte termijn acties uitgerold die als doel hebben om meer passage te creëren.

Zo wordt er binnenkort een Dag van de Markt georganiseerd, het langverwachte horecabeleidsplan zal worden uitgerold, en worden er pistes onderzocht om inwoners te sensibiliseren om te blijven winkelen in Hoeilaart. Ook de heropening van het gemeenteplein zal gepaard gaan met een evenement, wat de kans zal geven aan deelnemende handelaars en horeca om daar de vruchten van te plukken.

Oproep: inwoners kunnen onze handelaars en horeca helpen!
Ook de burgers kunnen de Hoeilaartse handelaars en Horeca helpen door met een beetje moed de werken in het centrum te trotseren en te kiezen voor de uitstekende service en kwaliteit van onze handelaars en horeca. Parkeermogelijkheden in de nabije omgeving zijn er alvast voldoende!Steun onze handelaars en horeca in deze moeilijke tijden en werken of geen werken…koop in Hoeilaart!

ik koop in hoeilaart

Panelen met toeristische troeven geplaatst

Het station van Groenendaal ziet er sinds vandaag een beetje aantrekkelijker uit. Voor de ramen en deuren van het gelijkvloers werden panelen geplaatst die de toeristische troeven van Hoeilaart en het Zoniënwoud in de verf zetten.

Na  de restauratie van Hotel Groenendaal en de voormalige dancing (die door een privéonderneming zijn gerealiseerd) en de graffitikunst op de spoorwegbrug wordt hiermee opnieuw een stapje gezet in de richting van de herwaardering die het gemeentebestuur voor deze site voor ogen heeft.

Begin 1992 werd het middelste gedeelte van het station door een brand zwaar beschadigd. Er zijn plannen om het stationsgebouw te restaureren en een nieuwe bestemming te geven, maar hiervoor is het wachten op o.a. de broodnodige subsidies van de Vlaamse Overheid.

De panelen op het stationsgebouw kwamen tot stand in samenwerking met de dienst Toerisme van de provincie Vlaams-Brabant.

panelen groenendaal panelen groenendaal

Geen hondenbelasting meer in Hoeilaart!

img_2880Na het afschaffen van de milieubelasting heeft het gemeentebestuur er voor gekozen om ook de hondenbelasting in te trekken. Vandaag ben je als eigenaar verplicht om 25 euro per hond te betalen.
Gezinnen met een hond zullen vanaf 2017 dus 75 euro (50 euro milieubelasting + 25 euro hondenbelasting) minder belastingen betalen in onze gemeente.

De hondenbelasting brengt in Hoeilaart jaarlijks zo’n 14.000 à 16.000 euro op. Momenteel betaal je de hondenbelasting enkel nog in Hoeilaart, Grimbergen en Overijse. Ook Grimbergen heeft besloten om hondenliefhebbers niet langer te belasten.

Het gemeentebestuur schaft deze onredelijke belasting en de bijbehorende tijdrovende, administratieve rompslomp af. Hoeilaart stopt echter niet met investeren in een diervriendelijk imago. Zo zullen de verdelers met poepzakjes en de daartoe bestemde vuilnisbakken blijven staan en installeren we in 2017 een losloopweide voor honden.

Schepen van Dierenwelzijn,
Joris Pijpen

Rundvlees uit eigen dorp!

Limousin HoeilaartVandaag lag er voor het eerst ‘Limousin’ rundvlees van eigen Hoeilaartse kweek in de toonbank van de slagerij van AD Delhaize. Het Limousin heeft een typerende bruine kleur met bleke kringen rond de ogen en de snuit. Het ras, dat oorspronkelijk uit het Zuidwesten van Frankrijk komt, is sinds 1994 terug te vinden op de boerderij van Charel en Hubert de Rijcke. De runderen worden er gevoederd met hooi, lijnzaadschilfers, gerst, tarwe en bieten. Nagenoeg alle voeding komt van de eigen boerderij. De dekstier heeft de toepasselijke naam Fluit (op zijn Hoeilaarts uitgesproken) gekregen.

Steven Benats van AD Delhaize besloot om bij Hubert De Rijcke, de boer van Hoeilaart, een volledige vaars aan te kopen en de stukken vlees te verkopen in zijn winkel. Een initiatief dat toe te juichen valt omdat we op die manier niet enkel duurzaam geproduceerd vlees kunnen eten, maar ook de lokale economie ten volle steunen! Graag meer van dat!

Ondergetekende kocht een stuk rosbief van 700 gram voor 18 euro en kan bevestigen dat het zeer lekker vlees is.

Volgende week zal er opnieuw Hoeilaarts rundvlees worden aangeboden in AD Delhaize. Ik ga dan wellicht opnieuw langs voor een stukje. Ondertussen kan je mij vinden bij slagerij Van Pee.

Limousin Delhaize

Inhuldiging van het speelterrein in het park

Het bestaande speelterrein, naast de kasteelhoeve, werd fors uitgebreid en is vandaag ingehuldigd door Schepen Eva De Bleeker en mezelf. De nieuwe speelruimte ligt dieper in het park om de kinderen zoveel mogelijk weg te houden van de drukke Willem Eggericksstraat voor en na de schooltijd. Die uitbreiding is er gekomen na een bevraging van de inwoners van het centrum. Er is gekozen voor duurzaam materiaal en over het ontwerp en inplanting advies gevraagd aan Agentschap Natuur en Bos en de Jeugdraad. De Provincie Vlaams Brabant heeft de plannen gezien en beloond met 10.000 euro subsidie.

Speeltuin park Hoeilaart

Speeltuin park Hoeilaart