Het Hoeilaarts Referendum (2016)

Beste dorpsgenoot,
U bent net zoals wij fier op onze gemeente!
 Het is een mooie, groene gemeente gelegen in een prachtig landschap.
 Een creatieve en actieve gemeente op mensenmaat waar het goed is om te wonen, te winkelen en te ontspannen. We hebben samen al mooie projecten gerealiseerd en dit willen we ook blijven doen. Daarom is en blijft uw mening belangrijk!

Banner referendum Hoeilaart

Uw mening is en blijft belangrijk!
Met het invullen van deze bevraging bepaalt u mee de toekomst van Hoeilaart. Doen!

Rundvlees uit eigen dorp!

Limousin HoeilaartVandaag lag er voor het eerst ‘Limousin’ rundvlees van eigen Hoeilaartse kweek in de toonbank van de slagerij van AD Delhaize. Het Limousin heeft een typerende bruine kleur met bleke kringen rond de ogen en de snuit. Het ras, dat oorspronkelijk uit het Zuidwesten van Frankrijk komt, is sinds 1994 terug te vinden op de boerderij van Charel en Hubert de Rijcke. De runderen worden er gevoederd met hooi, lijnzaadschilfers, gerst, tarwe en bieten. Nagenoeg alle voeding komt van de eigen boerderij. De dekstier heeft de toepasselijke naam Fluit (op zijn Hoeilaarts uitgesproken) gekregen.

Steven Benats van AD Delhaize besloot om bij Hubert De Rijcke, de boer van Hoeilaart, een volledige vaars aan te kopen en de stukken vlees te verkopen in zijn winkel. Een initiatief dat toe te juichen valt omdat we op die manier niet enkel duurzaam geproduceerd vlees kunnen eten, maar ook de lokale economie ten volle steunen! Graag meer van dat!

Ondergetekende kocht een stuk rosbief van 700 gram voor 18 euro en kan bevestigen dat het zeer lekker vlees is.

Volgende week zal er opnieuw Hoeilaarts rundvlees worden aangeboden in AD Delhaize. Ik ga dan wellicht opnieuw langs voor een stukje. Ondertussen kan je mij vinden bij slagerij Van Pee.

Limousin Delhaize

Inhuldiging van het speelterrein in het park

Het bestaande speelterrein, naast de kasteelhoeve, werd fors uitgebreid en is vandaag ingehuldigd door Schepen Eva De Bleeker en mezelf. De nieuwe speelruimte ligt dieper in het park om de kinderen zoveel mogelijk weg te houden van de drukke Willem Eggericksstraat voor en na de schooltijd. Die uitbreiding is er gekomen na een bevraging van de inwoners van het centrum. Er is gekozen voor duurzaam materiaal en over het ontwerp en inplanting advies gevraagd aan Agentschap Natuur en Bos en de Jeugdraad. De Provincie Vlaams Brabant heeft de plannen gezien en beloond met 10.000 euro subsidie.

Speeltuin park Hoeilaart

Speeltuin park Hoeilaart

 

 

Een groot graffitikunstwerk in de druivenstreek!

Vandaag wagraffiti overijses het zover en namen acht graffitikunstenaars de brug van de E411 over de Frans Verbeekstraat tussen Hoeilaart en Overijse onder handen tijdens een heuse graffiti jam. Samen creëerden ze een 250 m² groot kunstwerk. De jeugdraden van de drie gemeenten zorgden voor muziek en drank. Het resultaat is op zijn minst gezegd verbluffend. De aanzet is gemaakt en hopelijk wil de gemeente Overijse de rest van de brug, want die ligt immers volledig op hun grondgebied, nu volledig in graffiti laten spuiten. De Druivenstreek zou er ineens een toffe trekpleister bij krijgen. Wat Hoeilaart betreft zal er getracht worden om in 2016 de voetgangerstunnel van het station van Groenendaal onder handen te nemen. Wordt vervolgd…

Joris Pijpen en graffiti Zavelenborre graffiti

Dierenvrienden helpen jonge gans in nood!

Een aantal dagen geleden nam de Hoeilaartse dierenvriend Nadine contact met me op en meldde me dat er een probleem was met een jonge gans die verblijft in het park aan de vijver. De gans bleek ongelukkig met beide poten verstrengeld te zitten in een (vissers)draad. Zowel onze milieuambtenaar als ik zijn meteen een kijkje gaan nemen, maar de bewuste gans was nergens te bespeuren. We zouden het diertje proberen vangen en laten behandelen door een dierenarts, maar dat is ons dus niet gelukt.

Op zaterdag 19 september (tijdens de rommelmarkt) gingen Nadine, haar dochter Debbie en diens man Peter nog eens een kijkje nemen en zij hadden meer geluk! Ze slaagden er beiden in om de gans te vangen en naar hun dierenarts Christine Van Bogaert uit Huldenberg te brengen. Daar werd de gans meteen van de draad verlost en verzorgd. Even later hebben ze de gans terug op de vijver gezet. De gans is nog volop aan het groeien en de kans dat het beide poten zou verliezen was groot, wat nefast is voor een watervogel. Nadine, Debbie en Peter hebben dat kunnen voorkomen en dat verdient een pluim… of beter nog, een bos bloemen!

vissersdraadKaartje voor Nadine

 

De brug aan Zavelenborre in Graffiti.

In 2014 had ik het ‘zotte idee’ om de onfraaie brug aan Zavelenborre (in Overijse) in graffiti te laten spuiten. De brug aan Zavelenborre laat al jaren een zeer triestige indruk na en ook vele inwoners en bezoekers vonden dat er ‘iets aan gedaan moest worden’.

Het zotte idee werd verder uitgewerkt door de jeugddiensten van Hoeilaart, Overijse en Tervuren en mondde uit in het project ‘Pigment’. Een jaar lang zijn er in de drie gemeenten verschillende ‘Street Art’ initiatieven genomen om o.a. de graffiti kunst bekender te maken bij het grote publiek, alles onder het waakzame oog van Graffiti vzw. Het bleek ook het allereerste intergemeentelijke graffiti project in Vlaanderen te zijn en daar mogen we dus trots op zijn!

Vandaag ben ik zeer blij te mogen melden dat het Agentschap Wegen en Verkeer haar fiat heeft gegeven om op 17 oktober een deel van de brug te voorzien van een laag graffiti. Om budgettaire en logistieke redenen is het jammer genoeg niet mogelijk om de hele brug in graffiti te laten spuiten.

Toch wordt het de perfecte afsluiter van het allereerste intergemeentelijke graffiti project in Vlaanderen en wens ik bij deze iedereen uit op het evenement. Meer info kan je vinden op www.facebook.com/PIGMENTgraffiti en bij de jeugddienst.

Laat de ganzen niet stikken!

animal rightsVandaag had ik, als schepen van Dierenwelzijn, een gesprek met de vertegenwoordigers van Animal Rights. Dat is een nieuwe dierenwelzijnsorganisatie die, net als ik, de (rechts)positie van dieren in onze samenleving wenst te versterken. Ik sprak ze naar aanleiding van mijn persbericht omtrent het afvangen en vergassen van exotische ganzen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in de druivenstreek.

De methode die het ANB vandaag hanteert is duidelijk niet de juiste: een maand na afvangst zijn er opnieuw een dertigtal exotische ganzen te vinden op de vijver in het park. Het afvangen en vergassen is een maat voor niets geweest en daarom heb ik besloten om samen met Animal Rights een plan op te maken en voor te leggen aan het Agentschap Natuur en Bos.

Het nestbeheer en het aanpakken van de omliggende beplanting, om de voortplanting van de ganzen structureel onder controle te houden, zullen centraal staan in het plan. Hoeilaart als een voorbeeld voor het welzijn van dieren, daar moeten we samen voor gaan!

Persbericht ganzen
Artikel in het Nieuwsblad.
Opnieuw ganzen in het park
Opnieuw ganzen in het park.
Gans eet brood
Het is verboden om de dieren te voederen in het park, maar toch heeft deze gans brood gekregen van een voorbijganger.

Uit in Hoeilaart

Maandelijks valt de Uit in Hoeilaart folder, zorgvuldig gedrukt door drukkerij De Serrist, in de bus bij alle Hoeilanders. De folder bevat een kalender met tal van leuke activiteiten die doorgaan in Hoeilaart. Het gemeentebestuur geeft zo de kans aan verenigingen om gratis hun activiteiten te promoten bij de inwoners. De kalender kan je ook raadplegen op de website van de gemeente en wordt ‘gespekt’ via de Uitdatabank van Cultuurnet Vlaanderen. Een activiteit invoeren in de Uitdatabank wil dus zeggen dat het automatisch in de folder en op de gemeentelijke website verschijnt. Handig!

Op maandag 22 juni organiseerde het gemeentebestuur een opleidingsavond voor de verenigingen. Iemand van Cultuurnet Vlaanderen legde uit hoe je een activiteit in de Uitdatabank kan ingeven. Heb je de opleiding gemist? Niet erg! De communicatiedienst (e-mail: info@hoeilaart.be of bel 02 658 28 48) kan je een korte handleiding bezorgen.

Gemeentebestuur blijft Sexy Summertime Festival ondersteunen!

Sexy Summertime is een gratis festival dat ondertussen aan zijn zesde editie toe is. Het is het geesteskind van jeugdhuis Phobos waarbij het jeugdhuis o.a. lokaal talent een podium aanbiedt. Het festival wordt jaarlijks van een strand en zwembad voorzien en maakt sinds vorig jaar deel uit van ‘Hoeilaart Zomert’. Dit jaar nam Jeugdhuis Phobos echter de beslissing om het festival niet langer te organiseren, maar wel een nieuw festival te starten. Het nieuwe concept ‘Hangout’ ging door op 27 juni in het speeltuintje aan JC De Koldam.

Sexy Summertime Festival blijft gelukkig voorbestaan dankzij de jeugdafdeling van het Davidsfonds, verschillende sponsors, vrijwilligers en het gemeentebestuur dat voor financiële en logistieke ondersteuning zorgt.

Neem zeker eens een kijkje op de facebookpagina van Sexy Summertime en zak op 8 augustus massaal af naar het GC Felix Sohie om te genieten van lekkere cocktails, een zwoele sfeer en toffe muziek. De toegang is gratis! Ik heb alvast een sms gestuurd naar Armand Pien met de vraag om voor stralend weer te zorgen. Duimen maar!

Als schepen van Jeugd vind ik het een voorrecht om te mogen ervaren hoe actief onze Hoeilaartste jongeren zijn en hun schouders zetten onder bestaande en nieuwe projecten. Ik wil de Hoeilaartse jeugd dan ook langs deze weg ontzettend bedanken en wens ze een prachtige zomervakantie toe!

Hoeilaart betreurt het vergassen van zomerganzen

In de periode van 15 juni tot 15 juli verliezen ganzen hun slagpennen, waardoor ze tijdelijk niet kunnen vliegen. Ze troepen dan samen op grote wateren. Tijdens deze perioden worden er door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gecoördineerde afvangsten georganiseerd van zomerganzen omdat ze voor overlast zorgen. De dieren worden bij elkaar gedreven, gevangen en vervolgens met kooldioxide (CO2) vergast. Hoeilaarts schepen voor dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld) erkent het probleem, maar pleit tegelijk voor meer structurele en diervriendelijke alternatieven.

GANZENOVERLAST

‘Zomerganzen’ zijn ganzen die na de winter niet wegtrekken, maar hier in de zomer blijven om in het wild te broeden. Voorbeelden zijn de Canadese gans en de nijlgans, en hun aantal is de voorbije 20 jaar enorm toegenomen. Dat leidt op bepaalde plekken tot economische en ecologische schade.

De wilde ganzen grazen aan landbouwgewassen, of brengen schade toe aan teelten door vertrappeling of vervuiling met uitwerpselen. Daarnaast ondervinden parken en recreatiedomeinen grote hinder door vervuiling van het (zwem)water en de ligweiden. “Ze staan ook bekend om hun agressief gedrag en het wegjagen van inheemse diersoorten. Dat er dus iets moet gedaan worden aan deze problematiek staat als een paal boven water”, aldus schepen voor dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld) uit Hoeilaart.

VERGASSEN

Op 6 juli vonden afvangsten plaats in Overijse, Hoeilaart en Tervuren. De ganzen worden er bij elkaar gedreven en gevangen. Vervolgens worden ze levend naar een euthanaseerlocatie getransporteerd waar ze met behulp van CO2 vergast worden. De kosten voor de gezamenlijke afvangst en vergassing worden geraamd op 4.500 euro.

Schepen Pijpen vindt deze aanpak van het Agentschap Natuur en Bos allesbehalve diervriendelijk omdat de lijdensweg, voordat de ganzen daadwerkelijk sterven, te lang is: “Niet alleen de vergassing zelf is pijnlijk voor de ganzen, maar ook de paniek onder de vogels tijdens het transport zorgt voor veel stress. Er zijn ongetwijfeld diervriendelijke alternatieven.”

DIERVRIENDELIJKE ALTERNATIEVEN

“We moeten durven erkennen dat de manier waarop onze natuurgebieden in het verleden aangelegd en beheerd werden, ze tot aantrekkelijke broedgebieden maken” vindt de Hoeilaartse schepen. Wat betreft vijvers in gemeentelijke parken en het Zoniënwoud, moeten de mensen duidelijk gemaakt worden dat het voederen van de ganzen voor overlast zorgt. “In sommige gemeenten pleit men voor GAS-boetes, maar zo ver wil ik nog niet gaan.” Doding van dieren biedt zelden een structurele oplossing, vindt hij. Het doden zal continue moeten plaatsvinden om schade gedeeltelijk te kunnen verminderen. De leeggevallen plekken zullen snel weer opgevuld worden door jonge dieren.

Er zijn volgens Pijpen voldoende alternatieven die onderzocht moeten worden, zoals verjaagsystemen en het aanpassen van de omgeving om ganzen diervriendelijker te bestrijden. “Zo worden in de omgeving van de Canadese hoofdstad Ottowa drones ingezet om ganzen en meeuwen te verjagen. In Nederland werden de Robirds ontwikkelt, nep-roofvogels die gebruikt worden om overlast door ganzen te voorkomen. Men kan ook rasters of doornachtige struiken plaatsen tussen natuur- en agrarische gebieden. Dan zijn ze minder geschikt om kuikens groot te brengen. Een andere bewezen effectieve maatregel is nestbeheer. Door het schudden of doorprikken van eieren in een vroeg stadium komt het kuiken niet tot ontwikkeling.”

Om de ganzenoverlast tegen te gaan heeft schepen Joris Pijpen de expliciete vraag aan het Agentschap Natuur en Bos gesteld om meer structurele oplossingen aan te reiken dan het doden van gezonde dieren. Als enige schepen van dierenwelzijn in de druivenstreek neemt hij het voortouw en roept hij de gemeentebesturen van Overijse en Tervuren op om hetzelfde te doen. “Ook GAIA en de provincie Vlaams-Brabant kunnen een rol spelen in het aanreiken van alternatieven”, besluit hij.